ייצוג וועדים וארגוני עובדים

מזה כ-30 שנים שמשרדנו עוסק בייצוג ועדים וקבוצות עובדים. בתקופה זו גם החל משרדנו לייצג ומהווה את ה'לשכה המשפטית' של האגף לאיגוד מקצועי בכל מרחבי ההסתדרות בדרום הארץ (מיָבְנה עד אילת) בכל הקשור לתחום משפט העבודה הקיבוצי לרבות: ייצוג בבתי הדין לעבודה, משא ומתן, ייצוג בכריתת הסכמים קיבוציים, ייעוץ לאיגוד המקצועי ולרבות לוועדי עובדים (חוות דעת, ייעוץ שוטף, הרצאות וימי עיון, למזכירי האיגוד המקצועי במרחבי הדרום).

בעניין זה משרדנו מעניק שירותים משפטיים לגופים כגון ועד עובדי אוניברסיטת בן גוריון, ועד עובדי מכתשים מפעלים כימיים, ועד עובדי אורט ישראל, סקטורים שונים בנמלי אשדוד ואילת, ארגון הכבאים המקצועיים בארץ ישראל, הארגון הארצי של עובדי מגן דוד אדום, האגף לאיגוד מקצועי במרחב דרום של הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועוד.

המשרד מטפל גם בענייניהם של עובדי מגזר ציבורי רבים בכל רחבי הארץ – דרך הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף והן בייצוג ועדים ועובדים בודדים. ייצוג זה עוסק בכל מגוון הבעיות הנוגעות לעובדי השירות הציבורי, הן במדינה, רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, רשויות המקומיות, בתי חולים וכיו"ב – לרבות בכל הסוגיות הקשורות לתוכניות הבראה, איחוד מחלקות, צמצומים, קליטת עובדים, שימוש בחברות כלכליות ו/או בקבלנים לסוגיהם, תקנים וכיו"ב.

יש לציין כי המשרד ניהל את הצד המשפטי של התארגנויות עובדים במספר רב של מקומות עבודה, אשר חלקם הניבו תקדימים משפטיים והלכות חשובות במקרים דוגמת ויטה פרי הגליל (2007-2008), מטרודן באר שבע (2004-2005), חיפה כימיקלים דרום (2003), מתנ"ס קריית מלאכי (2002) ועוד רבים אחרים.