חוק יסודות התקציב והממונה על השכר

לאור מומחיות מיוחדת שצבר המשרד בסוגיות הקשורות לחוק יסודות התקציב ולדיני ההעסקה במגזר הציבורי (חריגות שכר, תקנים, נחיצות משרה), מלווה המשרד וועדים שונים, עובדים ונבחרי ציבור בהליכים הקשורים לתחומים אלו ובין היתר לחוק יסודות התקציב, לממונה על השכר במשרד האוצר ולממונים על תחום הרשויות המקומיות במשרד הפנים.

בהקשר זה מנהל המשרד דרך שגרה מו"מ להסדרת תנאי העסקה ופרישה של עובדים ברשויות ציבוריות שונות, תוך התמחות מיוחדת במגזר המוניציפאלי לאור ההסכם הקיבוצי בדבר אשרור חריגות שכר.

במסגרת זו טיפל ומטפל המשרד בוועדים שונים וכמו כן בעובדי וגמלאי רשויות מקומיות שונות דוגמת עיריית רמת השרון, ועד עובדי עיריית ראשון לציון, ועד עובדי עיריית אשדוד, ועד עובדי עיריית אילת, עובדי וועד עובדי עיריית קריית אונו ועוד.

בנוסף לרשויות מוניציפאליות מטפל המשרד בהליכים הקשורים לממונה על השכר של עובדי הנמלים, מוסדרות להשכלה גבוהה, מכבי אש ועובדי חוזים אישיים במוסדות ציבוריים.