תנאי שימוש

כללי

משרד עורכי הדין אהוד שילוני ושות' (להלן: "המשרד") מברך אותך על שבחרת להיכנס לאתר זה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המנוסחים להלן. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. במידה ויש לך שאלה לגבי אי-אלו מהסעיפים אשר בתנאי השימוש אתה מוזמן לפנות למייל office@shilony-law.co.il.

זכויות יוצרים

  1. כל הזכויות שמורות למשרד. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה.
  2. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, קטעי וידאו וקטעי אודיו – יהיו קניינו של המשרד בלבד.
  3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ"ל ללא קבלת הסכמתו של המשרד מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.

שינויים בתקנון זה

המשרד רשאי לשנות לפי שיקול דעתו הבלעדי מעת לעת את הוראות התקנון.

הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעלים של המשרד מאחריות.
כל המידע אשר מופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לכל יעוץ מקצועי ואינו יכול להוות בשום דרך חוות דעת מקצועית ו/או המלצה וכוי"ב.

סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת משימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

הגולש ו/או המשתמש באתר המשרד ובתכניו מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש / גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשרד ו/או מי מטעמו בנוגע לכך.