תחומי עיסוק והתמחות

מזה כ-30 שנים שמשרדנו עוסק בייצוג ועדים וקבוצות עובדים. בתקופה זו גם החל משרדנו לייצג ומהווה את ה'לשכה המשפטית' של האגף לאיגוד מקצועי בכל מרחבי ההסתדרות בדרום הארץ בכל הקשור לתחום משפט העבודה הקיבוצי.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים לגופים כגון ועד עובדי אוניברסיטת בן גוריון, ועד עובדי חברת מכתשים, ועד עובדי אורט ישראל, סקטורים שונים בנמלי אשדוד ואילת, ארגון הכבאים, הארגון הארצי של עובדי מגן דוד אדום ועוד.

המשרד מלווה בייעוץ משפטי שוטף מעסיקים מתחומים שונים, ומעורב, לפי דרישת הלקוח, בהתוויה, בקרה ופיקוח על תהליכים תוך ארגוניים מן הפריזמה המשפטית, הדרכת עובדים ומנהלים, ליווי צמוד וניהול של הליכי פיטורין, לרבות של עובדים בכירים, משא ומתן עם העובדים ונציגותם, וייצוג בערכאות השיפוט.

למשרד התמחות מיוחדת בתחום העוולות המסחריות והתחרות (הבטחת מידע סודי של המעסיק, שמירה על הזדמנויות עסקיות, הגנה על חופש עיסוק, תחרות עסקית הוגנת).

המשרד הפעיל ופיקח אחר תוכניות הבראה ברשויות מקומיות רבות ובמפעלים מכתשים, נגב קרמיקה ופניציה. בנוסף, משרדנו פעל בעניין חילופי הבעלות בפויכטוונגר תעשיות ובסגירת שירותי תחבורה ציבורית בבאר שבע – פרישה והפרטה מול הממשלה שהשקיעה בהליך 90 מליון ₪ לעובדים לבדם. לכך ניתן להוסיף גם את השינויים המבניים בפולגת טכסטיל ומכירת המניות מקבוצת כלל לקבוצת בארינבוים-גלבוע והבטחת זכויות העובדים בהסכם קיבוצי.

המשרד ניהל בעבר ומנהל גם כיום עשרות הליכי פירוק ופשט"ר מדי שנה, בין היתר לצורך הגשת תביעות חוב לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

המשרד בעל נסיון רב בליווי וייצוג של עובדים שנקלעו להליכי פיטורין ומשמעת. צוות המשרד מלווה את העובד לכל אורך ההליך, החל מהליכי השימוע למיניהם, עבור במשא ומתן עם המעסיק, וכלה, ככל הנדרש, במאבק משפטי עד למניעת הפגיעה ו/או למיצוי והשגת זכויותיו של העובד, הכל תוך ליווי אישי צמוד בתקופה קשה זו.

המשרד מתמחה בייצוג עובדים בכירים בהליכי פיטורין ומשמעת ובעל נסיון רב במאפיינים המיוחדים של הליכי פיטורין מן הסוג הזה.

לאור מומחיות מיוחדת שצבר המשרד בסוגיות הקשורות לחוק יסודות התקציב ולדיני ההעסקה במגזר הציבורי, מלווה המשרד וועדים שונים, עובדים ונבחרי ציבור בהליכים הקשורים לתחומים אלו ובין היתר לחוק יסודות התקציב, לממונה על השכר במשרד האוצר ולממונים על תחום הרשויות המקומיות במשרד הפנים.

בהקשר זה מנהל המשרד דרך שגרה מו"מ להסדרת תנאי העסקה ופרישה של עובדים ברשויות ציבוריות שונות, תוך התמחות מיוחדת במגזר המוניציפאלי לאור ההסכם הקיבוצי בדבר אשרור חריגות שכר.

במשרד קיימת מחלקה מיוחדת העוסקת בבדיקות שכר וחישובים כספיים של תביעות שכר (חישובי שכר ובדיקות תלושי שכר). מחלקה זו עוסקת בטיפול בתביעות חוב בהליכי פירוק, פשיטות רגל והסדרי נושים וכן היא עוסקת ומתמחה בחישובי שכר לתביעות ובדיקות שכר לעובדים (אם במסגרת תביעות, ואם לצורך בדיקת נכונות של השכר ותלושי השכר).

המשרד מייחס חשיבות לקידום זכויותיהן של אוכלוסיות חלשות ומוחלשות כבסיס לקידום כלל האוכלוסייה – נשים, מבוגרים ועובדים זרים.