ייצוג עובדים בהליכי פירוק

למשרדנו ניסיון רב בייצוג עובדים בתחום הפירוקים, כינוסי נכסים והסדרי הנושים. המשרד הפעיל ופיקח אחר תוכניות הבראה ברשויות מקומיות רבות ובמפעלים מכתשים, נגב קרמיקה ופניציה. בנוסף, משרדנו פעל בעניין חילופי הבעלות בפויכטוונגר תעשיות ובסגירת שירותי תחבורה ציבורית בבאר שבע – פרישה והפרטה מול הממשלה שהשקיעה בהליך 90 מליון ₪ לעובדים לבדם. לכך ניתן להוסיף גם את השינויים המבניים בפולגת טכסטיל ומכירת המניות מקבוצת כלל לקבוצת בארינבוים-גלבוע והבטחת זכויות העובדים בהסכם קיבוצי.

המשרד ניהל ומנהל עשרות הליכי פירוק ופשיטת רגל מדי שנה, בין היתר לצורך הגשת תביעות חוב לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.