ייצוג אוכלוסיות חלשות ומוחלשות

המשרד מייחס חשיבות לקידום זכויותיהן של אוכלוסיות חלשות ומוחלשות כבסיס לקידום כלל האוכלוסייה – נשים, מבוגרים ועובדים זרים.

במהלך שנות התשעים, תחילת העשור הקודם  וגם בעשור הנוכחי נתן ונותן המשרד ייצוג משפטי לפוני עמותת קו לעובד, עובדים זרים, עובדים מן השטחים, עובדי שמירה ואבטחה והוביל לשינויים משפטיים גם בתחומים אלו, תוך ייצוג קבוצות של עשרות עובדים.