בדיקות חישובים כספיים, תביעות שכר ובטחון סוציאלי

במשרד קיימת מחלקה מיוחדת העוסקת בבדיקות שכר וחישובים כספיים של תביעות שכר (חישובי שכר ובדיקות תלושי שכר). מחלקה זו עוסקת בטיפול בתביעות חוב בהליכי פירוק, פשיטות רגל והסדרי נושים וכן היא עוסקת ומתמחה בחישובי שכר לתביעות ובדיקות שכר לעובדים (אם במסגרת תביעות, ואם לצורך בדיקת נכונות של השכר ותלושי השכר).

בנוסף, המשרד עוסק בתחום הביטוח הסוציאלי, המוסד לביטוח לאומי, וכן הביטוח הפנסיוני והביטוח והכיסוי המשלים, הן בבדיקת הכיסויים האמורים היקפם ודיותם, וכן בכל הקשור להסכמים הקיבוציים מול ועדים ובתביעות פרט.