חדר החדשותפסקי דין

פורסם בתאריך 11/04/2016

בקשת צד שהגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה, באמצעות משרדנו, למתן צו הצהרתי לפיו פיטוריה של עובדת המועצה הדתית אילת – בטלים.

פורסם בתאריך 25/11/2014

משרדנו ייצג בית חולים סיעודי אשר התקשר בהסכם עם חברת ניקיון גדולה. אחת מעובדות חברת הניקיון שהועסקה בחצרי בית החולים, תבעה את בית החולים לקיום זכויות סוציאליות שונות שלטענתה בית החולים חב בהם. בית הדין קבע כי התקיימה מערכת אותנטית של מיקור חוץ בין בית הח

פורסם בתאריך 25/06/2014

'קו לעובד' הגיש (באמצעות משרדנו) עתירה מנהלית נגד "מדור התשלומים". מדור התשלומים הוא יחידה במנהל האוכלוסין וההגירה, שבמשרד הפנים. יחידה זו (שבעבר הייתה חלק ממשרד העבודה), הלכה למעשה, הינה קרן פנסיה וזכויות סוציאליות של עובדים פלסטינאי

פורסם בתאריך 11/02/2013

בקשת צד שהגישה הסתדרות העובדים הכללית, לתשלום שכר ופיצויי הלנת שכר לעובדי עיריית רהט, שכניסתם לעבודה נמנעה על ידי הנהלת העירייה, בשל השתתפותה בשביתה בלתי-מאושרת שיזמה וועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל. בית הדין פסק לזכותם של העובדים, וביקש להביע את סלידת

פורסם בתאריך 28/11/2012

בקשת צד שהגיש משרדנו בשם הסתדרות העובדים הכללית ואיגוד עובדי התחבורה ומרחב אילת, במטרה להורות לחברת נמל אילת לקיים עימם הליך של יישוב חילוקי דעות, בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים, בשל הפרת הוראות ההסכמים כלפי עובדים חדשים הנאמדת בכ-10 מיליון ₪.

פורסם בתאריך 13/11/2012

המשרד ייצג את הסתדרות העובדים הכללית וכן את יו"ר ועד עובדי המפעל וחבר ועד נוסף, בתביעה שהגישה עובדת המפעל לשעבר נגד הנהלת המפעל ונגד חברי הועד בגין כספים שלא שולמו לה לטענתה בתקופת עבודתה, וכן בשל אופן ייצוגה על ידי הוועד מול הנהלת המפעל.

פורסם בתאריך 14/02/2012

משרדנו ייצג קבוצת עובדים אשר עבדה בבית מפלגת העבודה בתל-אביב ופוטרה בעקבות מעבר משרדי המפלגה למשכן צנוע יותר בבית ברל, מבלי לשלם להם את מלוא זכויותיהם. המחלוקת בין הצדדים הועברה לידי הכרעה באמצעות בורר, אשר קבע בסופו של יום כי העובדים יקבלו 97% מדרישותיהם

פורסם בתאריך 29/10/2011

משרדנו ייצג את ההסתדרות הכללית בעתירתה נגד חברה המפעילה קווי תחבורה ציבורית שהופרטו. ביה"ד נתבקש לבחון אם החברה פעלה נגד התארגנות עובדיה ב"התארגנות פורצת" והתנכלה להם עקב כך. זאת, בין היתר, בפיטוריו של אחד הנהגים בחברה שהיה פעיל בהתארגנות.

פורסם בתאריך 28/10/2008

על רקע מערכת יחסי עבודה עכורה בין העירייה לועד העובדים (התכחשות לחלות חוקת העבודה, מחלוקות ופגיעות בועד העובדים), התבקש משרדנו על ידי הסתדרות המעו"ף לקחת על עצמו את ייצוג ההסתדרות ברשות מקומית זו. משרדנו הדף מספר ניסיונות פיטורים של יו"ר ועד העו

פורסם בתאריך 22/06/2008

המשרד נשכר על ידי ארגון ויצ"ו לייצג את התובעת כנגד מקום עבודתה לשעבר, בטענה שפוטרה תוך אפליה ובגין טיפולי פוריות שעברה. בית הדין לעבודה קיבל את התובענה ופסק כי התובעת הופלתה על ידי המעסיק. התובעת זכתה בהוצאות, בפיצוי בגין נזק ממוני, וכן בפיצוי בגין ה

פורסם בתאריך 10/10/2007

המשרד ייצג את ההסתדרות בהליך תקדימי בו נבחנה שאלה מתחום המשפט הבינלאומי הפרטי בדבר הדין החל על פלסטינים המועסקים בהתנחלויות ישראליות. בית המשפט העליון הפך את קביעתו של בית הדין הארצי לעבודה וקיבל את עמדת ההסתדרות לפיה הדין החל הוא הישראלי.

פורסם בתאריך 27/07/2005

המשרד ליווה את מכלול ההליכים שנגעו בהתארגנות עובדי מטרודן, לרבות השבת עובד שפוטר על רקע ההתארגנות לעבודה, ביטול ניכוי הקנסות על ידי המעסיק, הכרה ביציגות ההסתדרות ובחובת המעסיק לנהל מו"מ עם העובדים. בנוסף, ליווה המשרד את ההליך המתוקשר שנגע לשביתה ולה

פורסם בתאריך 08/04/2002

נקבעה הלכה תקדימית לפיה תביעות של עובדים זרים שלא התייצבו לחקירה על תצהיריהם לא תימחקנה. בית הדין הארצי עמד על התופעה ההולכת והמתרחבת של העסקת עובדים זרים בישראל ועל הבעייתיות הכרוכה עמה. בית הדין הארצי הדגיש את קשייו של העובד הזר ואת העובדה שבית הדין לעב

פורסם בתאריך 31/07/2001

ניתן צו מניעה כנגד עסקת העברת מניות השליטה מידי עזי פויכטוונגר לקבוצת פלד-גבעוני בגין אי שיתוף העובדים, אי גילוי ואי ניהול מו"מ בתום לב. צו המניעה עיכב את העסקה שנאמדה בכ-35 מליון ₪ משך שלושה שבועות והביא לכך שהתקיים מו"מ עם הרוכש, ותנאי העובדים

פורסם בתאריך 16/04/2001

החלטה תקדימית אשר ביטלה 'ביטול מינוי' והשיבה לעבודה את גזברה של המועצה המקומית גדרה ולפיה ראש רשות מקומית אינו מוסמך לבטל מינוי של גזבר שהוא עובד בכיר ברשות, וכן עבירה שהתיישנה ונמחקה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א – 1981, איננה יכ

פורסם בתאריך 23/12/2000

פסק דין תקדימי בענייני פרוצדורת הגשת תביעות בבית הדין לעבודה, כאשר בשלב הראשון נמחקה תביעה גדולה שהוגשה ע"י עובדים שיוצגו ע"י המשרד, ובשלב השני, בערעור, התקבלה עמדת המשרד שעיקרה, כי מקום שעובד אינו מקבל שכר, יכול ורשאי להגיש תביעה מיידית לשכר,

פורסם בתאריך 21/12/2000

העובד הואשם בשורה של עבירות משמעת חמורות: פגיעה במשמעת, מעילה באמון, התנהגות שאינה הולמת עובד עירייה, הצהרת הצהרות כזב. נטען כי העובד הצהיר הצהרה כוזבת בדבר שנות הלימוד שלו ועקב כך התקדם ומונה לתפקיד בכיר. לאחר הבאת ראיות התביעה אשר נתמכו בעיקרן בעדותו של

פורסם בתאריך

באמצעות משרדנו, הגישה חברת סחר בינלאומי גדולה תביעה למניעת גזל של סודות מסחריים ועסקיים (מכוח חוק עוולות מסחריות), נגד חברה מתחרה אשר בראשה עומד עובד לשעבר. במקביל לתביעה העיקרית, הוגשה בקשה לסעדים זמניים אשר התקבלה על ידי בית המשפט.

פורסם בתאריך 23/10/2000

המשרד ייצג את ההסתדרות בכל ההליכים הקיבוציים הקשורים בהתארגנות עובדי חיפה כימיקלים דרום. במסגרת זו התקיימו הליכים משפטיים רבים, בהם נקבעו תקדימים חשובים לטובת נציגות העובדים, לרבות החלטתו התקדימית של השופט סופר בס"ק 1043/03 כי ההסתדרות מהווה ארגון עו