שכר המינימום עולה!

ב-25.1.2015 פורסמה בספר החוקים הוראת שעה לתיקון חוק שכר מינימום, בו נקבע כי שכר המינימום יעלה באופן הבא –

החל מה-1.4.2015 יעמוד שכר המינימום על סך של 4,650 ש"ח (המהווים 25 ש"ח לשעה);
החל מה-1.7.2016 יעמוד שכר המינימום על סך של 4,825 ש"ח (המהווים 25.94 ש"ח לשעה);
החל מה-1.1.2017 יעמוד שכר המינימום על סך של 5,000 ש"ח (המהווים 26.88 ש"ח לשעה);

פורסם בספר החוקים 2489, ה' בשבט התשע"ה, 25.1.2015, עמ' 152.