פרשת חיפה כימיקלים דרום

המשרד ייצג את ההסתדרות בכל ההליכים הקיבוציים הקשורים בהתארגנות עובדי חיפה כימיקלים דרום. במסגרת זו התקיימו הליכים משפטיים רבים, בהם נקבעו תקדימים חשובים לטובת נציגות העובדים, לרבות החלטתו התקדימית של השופט סופר בס"ק 1043/03 כי ההסתדרות מהווה ארגון עובדים יציג במפעל, והחלטת בית הדין הארצי בעב' 1/03 כי עמותת ארגון עובדי נותב ניהול ותפעול היא "ארגון מטעם המעסיק", ואיננה ארגון עובדים.