עשה קופה

עובד ברשת מכשירי החשמל אבי סופר פוטר לאחר שעבד למעלה משנתיים בחברה, מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת ומבלי ששולמו לו פיצויים, מאחר שהתגלה חוסר משמעותי במלאי החנות שבה עבד.

העובד פנה לבית הדין לעבודה בבקשה לקבל את הזכויות הנובעות מסיום העסקתו, כמו גם פיצויי הלנה. רשת מכשירי החשמל הכחישה את זכאותו לפיצוי, ואף הגישה נגדו תביעה שכנגד, בה עתרה לחייב אותו בסך של למעלה מחצי מיליון שקלים, בשל אחריותו לחוסר של 140 טלוויזיות, אי-סדרים בקופת החנות, הפרת נהלים בנוגע לקבלת שיקים מלקוחות, נטילת מזומנים מקופת החנות, זיוף דו"חות קופה ועוד. העובד הכחיש טענות אלו והוסיף כי לא שלח ידו למוצרי החנות או כספיה.

בית הדין קבע כי החברה הרימה את נטל ההוכחה (נטל שהוא כבד יותר מהנטל הרגיל במשפט האזרחי – רמת ביניים בין הרמה האזרחית הרגילה לבין נטל ההוכחה במשפט הפלילי, קרי מעל מאזן ההסתברויות) שהעובד נטל כספים מקופת הסניף והניח במקומם שיקים שהתקבלו מלקוחות אחרים, מבלי להעביר את השיקים במערכת בקרת האיכות של החברה, ובכך הפר את נהליה ואת אמונה, וגרם לה לחוסר של כ-33,000 ₪. עוד נקבע כי העובד אפשר הוצאת מוצרים מן הסניף ללא רישום תקבולים כנדרש. בית הדין הוסיף כי העובד העיד עדות שבחלקה לא הייתה אמת, תוך שהוא מבצע הפרת אמונים חמורה כלפי החברה.

עם זאת קבע בית הדין כי החברה לא הצליחה להוכיח את טענתה בדבר אחריותו של העובד לחוסר של 140 טלוויזיות. בית המשפט טען כי כאשר מעסיק מאשים עובד בגניבת מוצרים על בסיס חוסרים במלאי, עליו להוכיח את מהימנותה הבסיסית של מערכת המלאי. חברת אבי סופר טענה שהעובד שלח יד במסכי הטלוויזיה על-ידי ניצול חלון הזדמנויות בזמן שבין עזיבת סניף אחד עם מסכי הטלוויזיה, להגעה לנקודה אחרת, אולם טענתה זו נסתרה בידי מנהל אחר בחברה, שהודה כי לא מצא חוסר התאמה בין תעודות המשלוח לסחורה שהייתה ברכב.

בית הדין דחה את תביעת העובד לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת בהתאם לסעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, וסעיף 10(2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, וזאת בשל הפרת חובות האמון של העובד כלפי החברה, המצדיקים את שלילת פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת שהגיעו לו עקב פיטוריו. על רקע הפרת חובת האמון, פסק בית המשפט פיצוי בסך של כ-150,000 ₪ לטובת החברה.

עוד נפסק כי המעסיק לא נמנע ממסירת 'הודעה לעובד' (בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה [תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה] תשס"ב-2002) מתוך כוונה מיוחדת להקשות על העובד לממש זכויותיו, ודחה את תביעתו של העובד לפיצוי בגין רכיב זה.

יחד עם זאת, בית הדין פסק לזכות העובד תשלום שעות נוספות בסך כ-100,000 ₪ – מחצית מן הסכום שנתבע – לאחר שבחן את חישוביו. כמו כן נפסקו לזכות העובד תשלום עבור עבודה בשבת, פדיון ימי חופשה ושכר עבור חודש עבודה שלא שולם.

ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופט דניאל גולדברג ונציגי הציבור מר אלי קדוש ומר יוסף ברק

סע"ש 27654-02-12 דב"מ נ' סופר אבי בע"מ (פורסם בנבו, 14.12.2015)