עס"ק 49105-09-11 מפלגת העבודה הישראלית נ′ הסתדרות העובדים הכללית החדשה

(ערעור על ס"ק 571-09 מפלגת העבודה הישראלית נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה).

משרדנו ייצג קבוצת עובדים אשר עבדה בבית מפלגת העבודה בתל-אביב ופוטרה בעקבות מעבר משרדי המפלגה למשכן צנוע יותר בבית ברל, מבלי לשלם להם את מלוא זכויותיהם. המחלוקת בין הצדדים הועברה לידי הכרעה באמצעות בורר, אשר קבע בסופו של יום כי העובדים יקבלו 97% מדרישותיהם. מפלגת העבודה ערערה על החלטת הבורר בטוענה כי ניתנה בחריגה מסמכות ובניגוד לתקנות הציבור.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי החלטתו של בית המשפט קמא בדבר מתן תוקף להסכם הבוררות ראויה להישאר על כנה, והציע למפלגת העבודה לחזור בה מערעורה, כפי שאכן עשתה.

גישתו העקבית של בית המשפט היא כי התערבות בפסקי בוררות ראוי שתעשה במשורה, תוך מתן פרוש מצמצם ודווקני לעילות ההתערבות הקבועות בחוק, לאור הרצון לחזק את מעמדו של פסק הבוררות ולעודד העברת סכסוכים לבוררות.