על המעסיק לשמור על כבוד עובדיו ושמם הטוב גם לאחר סיום יחסי העבודה

בשורה של פסקי דין, נקבע כי פרסום הודעה לאחר סיום עבודתו של עובד, תוך פירוט נסיבות סיום העבודה לקהל העובדים במקום העבודה עשוי להוות לשון הרע, שיכול לזכות את העובד המפוטר בפיצוי ללא הוכחת נזק.

במקרה אחד, מעסיק הפיץ בקרב עובדיו הודעה לפיה עובדת פוטרה לאחר שהשתמשה בשמות חבריה לעבודה כדי להשיג הטבות מבתי מלון (כמו כניסה לבריכה), ואיימה על אלו שלא סייעו לה לעשות כן. נגד המעסיק הוגשה תביעה בגין פגיעה בשמה הטוב של העובדת, ונקבע כי הגם שהמעסיק הוכיח שימוש חד-פעמי בשם של עובד אחר בקשר לטענה האמורה, הרי שהוא לא הצליח להוכיח כי העובדת איימה על עובדים אחרים, ולכן לא עומדות לו ההגנה של אמת בפרסום, ואף לא ההגנה של פרסום בתום לב, שכן פרסום פרטי האירוע שאינם שלמים ומדויקים, תוך ציון שמה של העובדת, חורגים מגדר הסביר (סע"ש (ת"א) 42342-06-14 בפני מותב בראשות כב' השופטת רוית צדיק, מר הרצל גבע ומר אהרון אזון).

לעומת זאת, במקרה אחר, במסגרתו מעסיק פרסם הודעה לפיה 'שני עובדים פוטרו בעקבות מקרים של שתיית אלכוהול בזמן העבודה', הגם שלכלל העובדים היה ברור במי מדובר, נפסק כי מדובר בזכות של המעסיק לערוך דיווח ענייני של עילות הפיטורין, ולהבהיר את נורמות ההתנהגות המצופות מעובדי החברה, בפרט שהמעסיק לא פירט את מעשי העובדים ואת שמותיהם (סע"ש (נצרת) 54393-05-15 בפני מותב בראשות כב' השופט ד"ר טל גולן, מר עזמי תחאוח'ו ומר חנא עילוטי).