עובד חויב לפצות את מעסיקתו בכ-450 אלף ש"ח בשל גרימת נזק לתוצרת

עובד הועסק כמנהל פרדס, והיה אחראי על הטיפול בפרי ושינוע התוצרת החקלאית מהפרדס לבית האריזה.

בעלת הפרדס טענה כי סירובה לבקשת העובד להעלאה בשכר, הביאה לכך שהעובד נמנע במתכוון מלשלוח 300 מיכלי פירות הדר לבית האריזה, ואף לא לכסותם מפני פגעי מזג האוויר, עד שאלו הרקיבו בשמש הקופחת, והפכו ללא ראויים למאכל. בכך, נגרם לה נזק של כחצי מיליון ₪.

מהעדויות שהובאו בפני בית הדין לעבודה עלה כי העובד פעל בזדון. בין היתר, נחשף כי העובד התבטא בפני עמיתיו כי "אין להם מה לדאוג", שכן אין מדובר בכספם.

בית הדין פסק כי העובד, שהתחייב בחוזה העבודה 'למלא את תפקידו ביושר, במסירות, בנאמנות ובמיומנות המקצועית והכישורים המתבקשים והמתחייבים לתפקידו', הפר את חובת האמון שחב למעסיקתו, ואת מחויבויותיו הבסיסיות כלפיה, ועל כן נדרש לשלם לה פיצוי בגובה 430,200 ₪, כמו גם 15,000 ₪ הוצאות משפט. מנגד, נמצא כי בעלת הפרדס לא שילמה לעובד פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת, והיא נדרשה לפצותו בכ-27,000 ₪.