ס"ק 58/08 ההסתדרות הכללית נ′ עיריית יהוד

על רקע מערכת יחסי עבודה עכורה בין העירייה לועד העובדים (התכחשות לחלות חוקת העבודה, מחלוקות ופגיעות בועד העובדים), התבקש משרדנו על ידי הסתדרות המעו"ף לקחת על עצמו את ייצוג ההסתדרות ברשות מקומית זו. משרדנו הדף מספר ניסיונות פיטורים של יו"ר ועד העובדים ופגיעה בחברי הועד במספר הליכים משפטיים, ולאחרונה זכה בפסק דין אשר קבע כי יום בו נסגרו משרדי העירייה לא היווה יום שביתה שעל העירייה לשלם בגינו שכר.

בית הדין לעבודה גינה את פועלה של העירייה ביחס לאותו יום, וכך, גם את הנחיותיו של משרד הפנים שלא לשלם שכר על אותו יום, וזאת, בין היתר, עקב אי שמיעת צד העובדים ואי ביצוע בירור מספיק.