ס"ק 20189-01-13 הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י נ′ מועצה דתית אילת

בקשת צד שהגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה, באמצעות משרדנו, למתן צו הצהרתי לפיו פיטוריה של עובדת המועצה הדתית אילת – בטלים.

עובדת המועצה הדתית פוטרה לאחר כ-15 שנות עבודה במועצה, ללא הסכמת הסתדרות העובדים, ובניגוד לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות. סיפור המעשה הוא כי העובדת זומנה לשימוע לפני פיטורין, במהלכו זכתה לשבחים מפי אנשי המועצה הדתית, אשר תלו את הרצון לפטרה במחלוקת שבין המועצה הדתית לבין בית הדין הרבני. זמן קצר לאחר השימוע קיבלה העובדת מכתב פיטורין, ובו נאמר כי במידה וההחלטה תתקל בסירוב ההסתדרות, תפעל המועצה בהתאם להוראות חוקת העבודה.

בתגובה, השיב יו"ר מרחב אילת בהסתדרות, מר אבי אזולאי, כי ההסתדרות מתנגדת לפיטוריה, תוך אזכור ההלכה לפיה משההסתדרת התנגדה, הרי לא ניתן לפטר את העובדת טרם קיום הליך יישוב חילוקי דעות או קבלת החלת בורר בעניינה.

עם זאת, הליך כאמור לא קוים. העובדת המשיכה בעבודתה במועצה, אך לאחר מספר שבועות ניגש אליה מזכיר ביה"ד הרבני, והודיע לה כי יו"ר המועצה הדתית דרש מבית הדין לשלוח עובד אחר במקומה. למחרת נחסם כרטיס הכניסה שלה לבניין, המחשב שלה נותק, והיא נשלחה לביתה.

לפיכך, הגישה ההסתדרות בקשת צד לקבלת צו הצהרתי לפיו פיטוריה בטלים. בדיון שנערך, טענה המועצה הדתית כי מדובר בסכסוך פרט ולא בסכסוך קיבוצי, וכי המעסיק האמיתי של העובדת הוא ביה"ד הרבני, כאשר המועצה משמשת אך כצינור להעברת משכורתה, והיא כלל אינה זקוקה לעובדת, אשר התקבלה לעבודה ללא תקן וללא מכרז, לאחר ראיון עבודה עם מזכיר ביה"ד הרבני דאז.

זאת ועוד, המועצה טענה כי חוקת העבודה לא חלה עליה, אלא רק ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר עובדי המועצות המקומיות, ובכל מקרה היה זה מתפקידה של ההסתדרות לפנות להליך בוררות לאחר השימוע

ביה"ד האזורי לעבודה קבע, כי סכסוך בין צדדים הנוגע לפרשנות הוראות הסכם קיבוצי, ניתן לבירור במסגרת הליך קיבוצי. מאחר וההסכם הקיבוצי מפנה בהליכי פיטורים לחוקת העבודה, הרי שהחוקה מהווה הסדר ספציפי הגובר על ההסדר הכללי שבהסכם הקיבוצי. עוד נקבע כי הייתה זו מחויבותה של המועצה הדתית ליזום ולקדם את הפניה לבורר, היות והיא המבקשת להביא לפיטורי העובדת, ולא ההסתדרות.

בית-הדין פסק כי פיטוריה של העובדת בטלים, וכי ככל שהמועצה הדתית תעמוד על הכוונה לפטרה, עליה לפנות לבורר, בהתאם לסעיף 84 לחוקת העבודה.

ניתן ע"י מותב בראשות כב' השופט צבי פרנקל.