סודהסטרים: ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בחברה

סכסוך עבודה הוכרז היום (ד') בחברת סודהסטרים, על רקע דרישת ההסתדרות לפתוח במו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי ראשון בחברה. במקביל להכרזת הסכסוך, ההסתדרות פנתה הבוקר לבית הדין לעבודה בגין פעילות ההנהלה כנגד ההתארגנות.

כ-1,200 עובדי סודהסטרים תעשיות, הממוקם בפארק עידן הנגב בסמוך לרהט, התאגדו בהסתדרות בתחילת השבוע, לאחר שקרוב למחצית מהעובדים חתמו כבר על טפסי ההצטרפות לארגון היציג.

מאז החל השלב הגלוי של ההתארגנות, הנהלת החברה פעלה במספר מישורים על מנת לסכל את המהל, בין היתר באמצעות מעורבות אסורה לכאורה של המנהלים בתהליך ההתאגדות, איום בפיטורי חבר ועד וניסיון למנוע מהעובדים לקיים הסברה על מהלך ההתאגדות ולהחתים עובדים על טפסי הצטרפות בשטח המפעל. יצוין כי בעקבות פנייה קודמת של ההסתדרות לבית הדין לעבודה, הנהלת סודהסטרים ביטלה את השימוע לעובד שפעיל בהתארגנות ובית הדין קבע מועדים בהם ההסתדרות וועד העובדים יוכלו לקיים אספות הסברה לעובדים.

במרכז הפנייה הנוכחית, שהוגשה היום לבית הדין, ההסתדרות מגוללת התנהלות בעייתית של סודהסטרים, לרבות הליכים פוגעניים שננקטו על ידי דרגים ניהוליים בחברה כנגד התארגנות העובדים. מאז ההכרזה על היציגות, הנהלת החברה המשיכה בהחתמת עובדים על טפסי ביטול הצטרפות להסתדרות, תוך הטעיית העובדים על קיומו לכאורה של "ארגון עובדי סודהסטרים" (ועד פנימי). אם לא די בכך, התגלה בחברה חשש לזיוף לכאורה, של טפסי ביטול ההצטרפות להסתדרות, בהם גם טפסי ביטול של שני חברי ועד הפעילים בהתארגנות, שטוענים כי מעולם לא חתמו על טפסים אלו. זאת ועוד, יום לאחר ההכרזה על היציגות, הודיעה החברה באמצעות מערכת הכריזה, על ביטולו של אירוע רווחה מתוכנן לעובדים, תוך קשירת הביטול למהלך ההתארגנות.

במסגרת הבקשה שמגוללת שורה של הפרות שבוצעו על ידי סודהסטרים, ההסתדרות מבקשת צו המונע מהחברה, באמצעות מנהליה או מי מטעמה, לנסות להשפיע על ההתאגדות או להביע עמדה על ביטול חברותם של העובדים בהסתדרות. כמו כן, דורשת ההסתדרות להורות לחברה לקיים את אירוע הרווחה למען העובדים כמתוכנן, וזאת תוך מניעת שינויים חד-צדדיים בתנאי עבודתם של העובדים. כחלק מהבקשה לבית המשפט, ההסתדרות מבקשת להטיל על סודהסטרים קנס בסך מיליון שקל, לפיצוי בגין פגיעתה של החברה בהתאגדות עובדים ראשונית.

בקשת ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הוגשה באמצעות ראש הלשכה המשפטית לאג"ם בהסתדרות, עו"ד איריס ורדי, וצוות עורכי דין בראשות עו"ד אהוד שילוני.

מהנהלת סודהסטרים נמסר בתגובה: "הנהלת החברה מופתעת מאוד מהתנהלותה הכוחנית של ההסתדרות. רק בתחילת השבוע הגיע להנהלה מכתב מההסתדרות בדבר טענת הארגון ליציגות וכבר אחרי יומיים, עוד בטרם חלף המועד שההסתדרות עצמה קצבה במכתב, הוכרז סכסוך עבודה בעניין זה. התנהלות ההסתדרות ונציגיה תמוהה ובלתי הגיונית שכן לא ניתן להנהלה הזמן הסביר לבדוק את הטענה כפי שמקובל במקרים מעין אלה וכבר ננקט צעד כוחני וחד-צדדי של הכרזה על סכסוך עבודה. כך לא נוהג ארגון שמתיימר לייצג ולפעול לטובת כלל עובדי החברה. להיפך, זוהי התנהגות כוחנית ודורסנית שכל תכליתה לפגוע בכל מחיר בהנהלת החברה ובעומד בראשה. אשר לטענות על פגיעה בהתארגנות – החברה איפשרה לנציגי ההסתדרות להיכנס לשטח המפעל ולהיפגש עם העובדים ונוהגת בעניין זה על פי הדין והפסיקה."