משרד הפנים חויב לממש מדיניות מקלה לתשלום ′כספי צבירה′ ולפרסם את נהליו ברבים

'קו לעובד' הגיש (באמצעות משרדנו) עתירה מנהלית נגד "מדור התשלומים". מדור התשלומים הוא יחידה במנהל האוכלוסין וההגירה, שבמשרד הפנים. יחידה זו (שבעבר הייתה חלק ממשרד העבודה), הלכה למעשה, הינה קרן פנסיה וזכויות סוציאליות של עובדים פלסטינאים העובדים בישראל. מדור התשלומים עוסק הן בגבייה של כספים ממעסיקים (בישראל) של אותם עובדים, והן, כך הוא אמור לפעול, גם בתשלום הכספים/הזכויות המגיעים לעובדים ו/או לשאיריהם. מדובר בהיקפים של מיליארדי שקלים.

למרות ההיקף העצום של הכספים המופקדים במדור התשלומים, הרי שפעילותו, כמו גם ההסדרים הקשורים בה, לוטים בערפל. אין דיווח, ואין כללים מסודרים ש'הלקוחות' יכולים לדעת ולפעול לפיהם. אין הוראות, אין כללים, ואין הסדרים – לפחות לא כאלה שמפורסמים, באופן רשמי וסדור.

העתירה נסובה סביב 'הנחיה' חדשה של מדור התשלומים, שעליה נודע לקו לעובד, מתוך פניות של עובדים/פונים 'מהשטח', שביקשו לממש זכויותיהם, ונדרשו לקיום אותה הנחייה. ההנחיה החדשה, הייתה לצרף תלוש שכר לבקשות של עובדים המעוניינים למשוך כספים ממדור התשלומים. הנחיה זו העמידה קשיים על עובדים (או שאיריהם, שהרי לעתים קרובות מודבר במימוש זכות פנסיונית של קצבת שארים), לממש את זכאותם לקבל את 'כספי הצבירה' (כך מכונים הכספים במדור התשלומים), בעיקר נוכח העובדה שרבים מהם אינם מקבלים תלוש שכר במהלך עבודתם ולאחר שעבודתם בישראל מופסקת – אין להם אפשרות להיכנס לישראל או ליצור קשר עם המעסיק.

עניין נוסף שהעתירה דנה בו הוא דרישתה של העותרת לחייב את משרד הפנים בפרסום כל הנהלים המסדירים את תחומי עיסוקיו והטיפול בפניותיהם של עובדים.

בדיון שהתקיים בבית המשפט לענייניים מנהליים בירושלים, הגיעו הצדדים להסכמה הבאה, שקיבלה תוקף של פסק דין –

1. עובדים שיפנו למימוש כספי הצבירה באופן עצמאי, באמצעות לשכות התעסוקה הפלסטיניות לא יחויבו לצרף כל אישור לעצם העסקתם בישראל.
2. עובדים שייפנו כאמור, באמצעות עורך דין, נדרשים לצרף לפנייתם הוכחה לעצם עבודתם בישראל (כרטיס עובד, תלוש שכר או טופס 106). במידה ואין בידם הוכחה להעסקתם בישראל, עורכי הדין יוכלו לפנות למדור התשלומים בבקשה לקבלת העתק כרטיס עובד.
3. פניות שיימסרו על ידי עורך דין, ללא תלוש שכר או הוכחה אחרת לעצם העסקתם בישראל – לא יידחו על הסף, אלא יטופלו בעדיפות נמוכה יותר.
4. נהלים אלו יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל האוכלוסין וההגירה, בעברית ובערבית, תוך 14 יום ויימסרו למשרד התיאום והקישור של המנהל האזרחי לצורך העברתם ללשכות התעסוקה.
5. רשות האוכלוסין וההגירה תפרסם נוהל עדכני ומקיף בנוגע להעסקת עובדים פלסטינים בישראל, תוך פרק זמן שייקבע על ידי בית המשפט.

בית המשפט קבע כי הנהלים המעודכנים יפורסמו בתוך שנה וחייב את משרד הפנים בתשלום הוצאות לעותרת.

ניתן על-ידי כבוד השופט משה סובל.
עת"מ 20058-03-14 קו לעובד – הגנה על זכויות עובדים נ' מדינת ישראל – משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה