משרד אהוד שילוני ושות': מסכמים את שנת 2017

בשנה החולפת, נפלה בחלקנו הזכות לייצג, להוביל ולקחת חלק בחתימה על הסכמים קיבוציים משמעותיים שנחתמו במשק, אשר היטיבו עם עובדים רבים ושיפרו את תנאי השתכרותם ועבודתם. שנת 2018 בפתח ואנו ממשיכים ללוות שורה של הסכמים קיבוציים נוספים, הנמצאים בשלבי משא ומתן שונים כשצוות משרדנו נחוש להגיע להישגים משמעותיים עבור לקוחותינו.

לפניכם רשימה חלקית של ההסכמים הקיבוציים אותם ליווה משרדנו בהצלחה בשנת 2017:

הסכם קיבוצי ראשון ופורץ דרך ברותם תעשיות, הזרוע השיווקית של קמ"ג דימונה: משרדנו ליווה את חתימת ההסכם המגלם שיפור כספי של כ-38% בתנאי 180 עובדי החברה, עובדי השמירה ייקלטו להעסקה ישירה בחברה, וחלק ניכר מתנאי ההסכם יחול גם עליהם.

לקריאה נוספת לחץ כאן

הסכם קיבוצי ראשון בחברת המעליות ישראליפט: משרדנו ליווה את התארגנות העובדים הפורצת ואת החתימה על הסכם קיבוצי ראשון בחברת ישראליפט, העוסקת בהתקנת ותחזוקת מעליות ודרגנועים. ההסכם הקיבוצי הסדיר מנגנון להעלאת שכר לעובדים קבועים, פתיחת קרן השתלמות, מענקים הכפופים לעמידה ביעדים ומענקים נוספים לעובדים ותיקים. ההסכם אף העניק לעובדים את האפשרות להשתתף במימון ביטוח בריאות מצד החברה.

לקריאה נוספת לחץ כאן

הסכם קיבוצי בחברה לפיתוח השומרון: החברה לפיתוח השומרון מעסיקה כ-85 עובדים ומשמשת בין היתר כחברת ההיסעים של הישובים במועצה האזורית שומרון ונמצאת בבעלותה. ההסכם הקיבוצי העלה את שכר העובדים בכ-1,000 שקל בממוצע לעובד, בהתאם לוותק שצבר בחברה וכן הוחל מנגנון תוספת ותק בגובה 1% בשנה, הגדלת ההפרשות הסוציאליות של החברה לעובדיה, לרבות הפרשות עבור עבודה בשעות נוספות.

לקריאה נוספת לחץ כאן

שורה ארוכה של הסכמים קיבוציים ברכבת ישראל: ברכבת ישראל נחתמו במהלך השנה האחרונה שורה ארוכה של הסכמים קיבוציים, המסדירים, בין היתר, את הנושאים הבאים: 1. תשלום רטרואקטיבי לעובדים בגין הגדלת ההפרשות הפנסיוניות לקופת גמל לקצבה לעובדים המועסקים במדינה ובחברות ממשלתיות שלא יושמה על חלק מהעובדים ברכבת.2. הסכמות כלכליות בשל מעבר עובדי הרכבת מתל אביב לבניין ההנהלה החדשה בלוד. 3. הסדרה ומתן פתרונות לשינוי המבני שהתרחש בחטיבת נוסעים, לרבות מציאת פתרונות פרטניים לעובדים בשיבוץ למשמרות והענקת מלגות לימודים למקצועות רלוונטיים. 4. הגדלת שיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה ב-0.5% בגין רכיבי השכר המבוטח לפנסיה צוברת ורכיבי השכר שאינם נכללים בשכר המבוטח לפנסיה צוברת ואינם החזרי הוצאות. 5. הסכמות בדבר הישארותו של ספק חיצוני במוסך הדיזלים בחיפה ובדבר ביצוע תחזוקת רשת החשמול על ידי קבלן חיצוני, לרבות השתתפות בהשתלמויות מינהל ותשלום גמול למסיימי ההשתלמויות.6. הסדרת עבודה במשמרות בבית הספר למקצועות הרכבת, לרבות סדרי לינה וארוחות והקמת קרן ימי מחלה לעובדים שמיצו את מכסת ימי המחלה הצבורה לזכותם. 7. הסכמות בדבר סדרי המשמרות במרכז השליטה והבקרה של רכבת ישראל ומתן שעות כוננות לאתתים בהתאם להסדרים הנהוגים ברכבת. 8. הצטרפות להסכם המסגרת שנחתם בשירות הציבורי במסגרת עלות של 7.75% משכר העובדים, אשר יוקצו להסדרת מחלוקות בנושא היסעים לעבודה, הגדלת הפרשות המעסיק לפנסיה, תשלום תוספת מנקו (החזר חוסרים בקופה) לקופאים, תשלומים לקרן ידע להנדסאים וטכנאים ותשלום תוספת שכר לכלל העובדים.

הסכם קיבוצי ראשון בחברת דן באר שבע: הסכם קיבוצי ראשון להתארגנות העובדים בחברת דן באר שבע, המפעילה את קווי התחבורה הציבורית בבאר שבע וסביבתה, ומעסיקה כ-300 עובדים העניק לעובדים מנגנון של קביעות, העמיד את השכר השעתי של הנהגים על 39 שקל לשעה וכן מנגנון להשלמת שכר לעובד שלא שובץ למשרה מלאה. עוד העניק ההסכם השתתפות בהוצאות אש"ל, טלפון נייד ותשלום פרמיית עידוד לנהגים שעבדו מעל היקף עבודה מסוים.

 לקריאה נוספת לחץ כאן

הסכם קיבוצי ראשון בנמל הפרטי מספנות ישראל: נמל "מספנות ישראל" הוא נמל פרטי הממוקם בשטחו של נמל הקישון במפרץ חיפה. מדובר בהסכם קיבוצי ראשון בחברה, המעניק לעובדים תוספות שכר, בונוסים שנתיים, תוספות שכר מקצועיות, שי מוגדל לחג, הפרשות מוגדלות לקרנות הפנסיה, פתיחת קרן השתלמות לעובדים בוותק של מעל שנה, כמו גם ביטוח בריאות על חשבון המעסיק. עוד הסדיר ההסכם תקציב עבור פעולות רווחה, הסעות לעובדים ותשלום דמי מחלה מהיום הראשון.

​לקריאה נוספת לחץ כאן 

הסכם קיבוצי בנתיבי ישראל (לשעבר מע"צ): ההסכם הקיבוצי הסדיר מענקים ותוספות שכר לעובדים, הוגדל תקציב הרווחה בחברה, נפתח אופק קידום לעובדים שהגיעו לדרגות השיא, מענקי מצוינות ומענקי התמדה מיוחדים למהנדסים, זאת, בנוסף לאימוץ הסכם המסגרת במשק בעלות 7.75% משכר העובדים.

לקריאה נוספת לחץ כאן 

רותם אמפרט נגב בע"מ: מפעל רותם אמפרט מייצר דשנים וחומרי גלם לחקלאות. ההסכם הקיבוצי שנחתם השנה, הסדיר את הארכת ההסכמים הקיימים, תוך תשלום מענק נוסף לעובדי דור א', קבע טבלאות שכר חדשות, תוך הוספת דרגות חדשות. כן הוסדר ביטוח שיניים לעובדי דור ג', ביטול שכר עידוד והמרתו לתוספת פרמיה ותשלום מענקים מסוימים על ציבור העובדים בדרגות השונות.

לקריאה נוספת לחץ כאן

הסכם קיבוצי ראשון בחברת UPS: משרדנו ליווה את ועד עובדי  UPS בחתימתם על הסכם קיבוצי ראשון, המביא לשיפור בתנאי העסקתם של העובדים, בין היתר בהעלאת שכר של עד 5%, מתן קצובת ביגוד, הגדלת גובה השי לחגים, הסדרת פעולות הרווחה לעובדים ותוספת יום הצהרה להורים.

לקריאה נוספת לחץ כאן