מעסיק לא הנגיש את מקום העבודה – ויפצה מועמד ב-40,000 ₪

שני מעסיקים שלא הנגישו את מקום העבודה – חויבו בפיצוי למועמדים שלא יכלו להתקדם בתהליכי הקבלה עקב היעדר הנגשה.

אף שלא ניתן היה לקבוע שאחרת היו 'מתקבלים' לעבודה! נקבע שהמעסיקים לא עשו מאמצים כנים ואקטיביים בזמן אמת לבצע את ההתאמות הנדרשות שיאפשרו לעובד להשתלב במקום העבודה (כמו למשל התקנת תוכנת מחשב מתאימה) ואין בידיהן לטעון בדיעבד שהנטל היה כבד מדי.

סע"ש (ת"א) 46240-06-13‏ – ניתן ב-21.3.2016