כועסים: העיריה שכרה חוקרים פרטיים נגד עובדים

בהסתדרות מרחב הנגב ובוועד עובדי עיריית באר שבע טוענים כי הנהלת העיריה מפעילה חוקרים פרטיים על מנת לבדוק את העובדים. לפיכך הם דורשים מראש העיריה, רוביק דנילוביץ', "להורות על הפסקתן לאלתר של פעולות החקירה החיצונית נגד עובדי העיריה".

במכתב ששלחה ההסתדרות באמצעות משרד עורכי הדין אהוד שילוני ושות' לדנילוביץ' נטען כי בכמה מקרים בשבועות האחרונים הגיע בשעות הבוקר חוקר פרטי לאגף משאבי אנוש. "מרשיי אינם מכירים פרקטיקה כזו בעיריה, ומתנגדים בתוקף לחשיפת עובדים לחקירה של חוקר פרטי חיצוני, שעלולה לפגוע בפרטיותם ובזכויות נוספות. הנושא לא דובר ולא תואם לא עם העובדים ולא עם נציגותם", צוין בפנייה לראש העיריה.

בהסתדרות טוענים כי הוצאת עבודת חקירה לחברה חיצונית והענקת סמכויות חקירה סטטוטוריות לחוקרים פרטיים, שאינם עובדי עיריה, אינן תואמות לכללי

  המשמעת והאתיקה של הרשות המקומית, ומכוונים כלכלית לרצות את שולחיהם.

"פרט לפגיעה הברורה בפרטיות, עלולה הפרטת סמכויות החקירה והאכיפה לפגוע גם בטוהר המידות, ולהביא למשוא פנים", אמרו בהסתדרות. "הפרטה כזו אינה מתיישבת עם הוראות חוק הגנת הפרטיות".

יו"ר ועד עובדי העיריה, יעקב (פליקה) אדרי, מכנה את הפעלת החוקרים הפרטיים לחקירת עובדים "אירוע חמור", ודורש להפסיק מיידית את הפעלתם.

מהעיריה נמסר בתגובה: "על פי חוק הרשויות המקומיות בנושא משמעת, רשאית העיריה למנות חוקר לצורך עניין בו מתעורר חשד לביצוע עבירת משמעת. בהתאם לסמכותה ולאור החשדות לביצוע דבר עבירה, מינתה העיריה חוקר לבדיקת החשדות. התנהלות ועד העובדים ופנייתו לכלי התקשורת בעניין זה ובמהלכה של הבדיקה מעוררת בלשון המעטה תמיהה ותהיות שרק לוועד העובדים תשובות להן. החוק אינו מאפשר התערבות של ועד העובדים בחקירות משמעת, ויותר מזה מדובר בחקירה שמנהלת העיריה. הניסיון להתערב בה בדרך כלשהי עולה אף חשש לביצוע עבירה פלילית ושיבוש הליכי חקירה. העיריה מקווה שממצאי הבדיקה יצביעו על כך שלא התקיימה כל עבירה".