הצעת חוק להקשחה בתנאים לקבלת דמי אבטלה

הצעת חוק חדשה תאריך את 'תקופת האכשרה' הנדרשת לשם קבלת דמי אבטלה, כך שצעיר שגילו פחות מ-30 יידרשו לעבוד במשך 24 חודשים מתוך 30 החודשים שקדמו לאבטלה, ואילו מבוגרים יותר יצטרכו לעבוד 18 מתוך 24 החודשים שקדמו לאבטלה – במקום 12 חודשים מתוך 18 חודשים כיום.