הסכם קיבוצי חדש מגדיל את סך חובת ההפרשה לפנסיה ל-18.5%

ב-23.5.2016 חתם ראש הממשלה ושר הכלכלה על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח הפנסיוני במשק, כך שהוראותיו יחולו על כלל העובדים במשק.

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הכללית ונשיאות הארגונים העסקיים, יגדלו הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני ב-0.5%, כך שאלו יעמדו על 6.5%, ובמקביל ינוכו 0.5% נוספים משכר העובד, שיעמוד כעת על 6% – ובסך הכל 18.5%, הכוללים 6% לפיצויים.

כבר בחודש הקרוב, ב-1.7.2016, יגדלו שיעורי ההפרשות במחצית מהסכום – המעסיקים יפרישו 6.25%, ומשכר העובדים ינכו 5.75%. הפעימה השנייה והמלאה תתבצע ב-1.1.2017.