הסכם קיבוצי חדש בחברה לפיתוח השומרון

הסכם קיבוצי חדש נחתם בין ההסתדרות ואיגוד עובדי התחבורה לבין החברה לפיתוח השומרון בע"מ שנמצאת בבעלות משותפת של היישובים בתחום המועצה האזורית שומרון. החברה לפיתוח השומרון מפעילה פרויקטים במגוון תחומים ומשמשת בין היתר, כחברת ההיסעים של תושבי האזור, בהם עובדים ותלמידים. ההסכם החדש בין הצדדים, שתוקפו עד שנת 2021, נחתם לאחר משא ומתן אינטנסיבי בין הצדדים ויחול על כ-85 עובדי החברה תוך הסדרת זכויותיהם של כלל העובדים המועסקים כנהגים. בין הנושאים המוסדרים בהסכם: שעות העבודה, תוספות שכר, תקופת ניסיון וקביעות, שיפור התנאים הסוציאליים וסעיפים נוספים.

ההסכם החדש נחתם בבית ההסתדרות במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי, נציגי הנהלת החברה לפיתוח השומרון ויו"ר ועד העובדים בחברה אשר מנדל. כמו כן, במעמד הטקס השתתפו גם מנכ"ל החברה שימי ניומן, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ושותפים נוספים להסכמות, בהם חברי הוועד: איציק אבוטבול, שלמה מנע ופרדי זרביב.

ההסכם החדש קובע כי החל ממשכורת חודש יולי 2017, תעודכן טבלת שכר היסוד של עובדי החברה, תוך שיפור ניכר בתנאי העסקתם. תוספת השכר הממוצעת תעמוד על כ-1,000 ₪ לעובד, בהתחשב לוותק שצבר בחברה. בנוסף לכך ולאורך כל תקופת ההסכם, מדי שנה, במשכורת חודש ינואר, שכר היסוד של העובדים יעודכן ויעלה ב-1%. בהתאם לכך, החברה תעדכן גם את ההפרשות לזכויות הסוציאליות תוך הבטחת הזכאות של העובד להפרשות פנסיוניות גם עבור השעות הנוספות.

נושא נוסף שהוסדר בהסכם נוגע לאורך תקופת הניסיון הנדרשת לקבלת קביעות. על פי ההסכם, לאחר שישה חודשי עבודה בחברה, העובד יועבר למעמד של עובד קבוע תחת ההסכם הקיבוצי, תוך הבטחת זכאותו לכלל ההוראות והתנאים המיטיבים המעוגנים בהסכם.

עוד נקבע כי החל ממשכורת יולי 2017, בגין כל יום עבודה שאורכו 7 שעות מצטברות או יותר, העובדים יהיו זכאים לתוספת אש"ל בסכום של 20 שקל ליום או אפשרות לקבלת כרטיס "תן ביס" שיעניק לעובד סכום מוגדל של 25 שקל ליום.

עובדים שהשלימו ותק של שנה בחברה, יהיו זכאים לקרן השתלמות לבחירתם עם שיעור הפקדות מקסימלי מטעם המעסיק. ההסכם מסדיר גם את הגדלת גובה השי המוענק לעובדים בחגים. על פי ההסכמות, החברה תעניק לכל עובד תווי קנייה בשווי 400 ₪ בראש השנה ו-400 ₪ בפסח, וזאת ללא קשר לגובה השי לחג המוענק לעובדים על ידי הוועד.

במסגרת ההסכם החדש, החברה התחייבה לרכוש פוליסות ביטוח חיים לכל עובד, במימון חודשי של עד 150 ₪ ופוליסות ביטוח בריאות במימון נוסף של 20 שקל לחודש. כמו כן, על פי ההסכם, נהג שיהיה מעורב בתאונת דרכים בעת מילוי תפקידו, יהיה זכאי להשתתפות החברה בהוצאות הגנה משפטית בסך של עד 50 אלף שקל.

ההסכם מסדיר גם את שעות העבודה בחברה. ליום עבודתו של הנהג יתווספו 15 דקות לפני תחילת העבודה בפועל ו-30 דקות נוספות לאחר סיום עבודתו. כל השעות שבין תחילת יום העבודה לבין סיום יום העבודה, לרבות הפסקות ושעות שבהן העובד אינו נדרש לעבודה בפועל, ייחשבו לשעות עבודה לכל דבר ועניין. בגין טיולים הנמשכים ברציפות יומיים ויותר, הנהג יהיה זכאי לגמול של 17.5 שעות עבודה ללא קשר לשעות העבודה בפועל. הצדדים הסכימו כי החברה תצטרך לקבל הסכמה מפורשת בכתב של הנהג לביצוע הפרויקט וסירובו להשתתף בכך לא ייחשב לאי עמידה לרשות החברה.

עובדים שיבקשו להיות מועסקים במשרה חלקית שהיקפה קבוע, יועסקו בדרך זו כאשר שיעור חלקיות המשרה תוגדר מראש, והוראות ההסכם הקיבוצי יחולו על עובדים אלו במלואן. יודגש כי על פי ההסכם, נהג שיידרש לבצע שעות מעבר לחלקיות משרתו, יהיה זכאי לתשלום בגינן בתעריף של שעות נוספות, כמפורט בהסכם.

נהג שיעבוד ביום שישי או בערב החג, יהיה זכאי לגמול שעות נוספות ללא קשר למספר שעות העבודה שלו באותו שבוע. עבור עבודה במוצאי שבת או במוצאי חג, הנהג יהיה זכאי לגמול מיוחד על 3 שעות בגובה 175% משכרו הרגיל, גם אם העבודה בפועל הייתה פחות מ-3 שעות. החל מהשעה הרביעית לעבודה במוצאי שבת או במוצאי חג, הגמול המיוחד יעמוד על 200% משכרו הרגיל של העובד. בנוסף לכך, גם בגין עבודה ביום העצמאות הנהג יהיה זכאי לגמול מיוחד בשיעור 200% משכרו הרגיל, וזאת בנוסף לתווי קנייה בשווי 300 ₪ שיקבל כל נהג שעבד מעל 3 שעות ביום זה.

עובדי החברה המועסקים בתחבורה ציבורית בלבד, יהיו זכאים לשכר בשיעור שלא יפחת מ-39 שקל לשעה, או כפי שיתעדכן מעת לעת ביחס לנהגים בענף התחבורה הציבורית. עובדים שמועסקים גם בתחבורה הציבורית וגם במתכונת של היסעים פרטיים, יהיו זכאים לתשלום מענק חודשי בגובה ההפרש בין השכר השעתי הרגיל ל-39 שקל לשעה. לדוגמא, עובד המקבל לשעת עבודה רגילה 32 ש"ח יקבל תוספת ברוטו של 7 ש"ח בשורה נפרדת בתלוש השכר בגין כל שעת עבודה מתוכננת בתח"צ.

תנאים נוספים שהוסדרו בהסכם, כוללים בין היתר: סלולארי לשימוש חופשי של העובד במימון מלא של החברה, זכאות לימי חופשה ותוספת של שני ימי בחירה המאפשרים היעדרות בתשלום, ומכסה שנתית מוגדלת של ימי מחלה בתשלום לכל עובד שהשלים 3 שנים בחברה.

עוד בהסכם, התחייבות החברה להעמיד חדר מנוחה לשימוש הנהגים במוסך המרכזי של החברה בקרני שומרון ובכל מקום נוסף שהחברה תמצא לנכון, בתיאום עם ועד העובדים. לצורך התחזוקה השוטפת של חדר הנהגים, החברה התחייבה לשאת גם בעלויות תיקון נזקי הבלאי של הציוד בחדר בסך 5,000 שקל לשנה, או להעביר לקופת הוועד סך של 2,500 שקל על כל שנה שבה שלא נדרשו תיקונים לצורך שיפור תנאי הרווחה במקום.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, אמר במעמד החתימה כי: "ההסכם מצליח לאזן בין שיפור תנאי העובדים לבין צרכי החברה, תוך מתן מענה מקיף לסוגיות מהותיות. אני רוצה להודות לאשר מנדל, יו"ר ועד העובדים ולכל חברי הוועד, על הנחישות ועל האחריות שהפגינו בתהליך המו"מ ולברך את הנהלת החברה על שיתוף הפעולה. תודה מיוחדת לאיגוד עובדי התחבורה, בראשות אבי אדרי, שהסכם אחרי הסכם, ממשיך להוביל מציאות חדשה בענף התחבורה בישראל, תוך חיזוק משמעותי למעמד הנהגים".

מנכ״ל החברה לפיתוח השומרון, שימי ניומן: "לנגד עיני טובת העובדים כערך וכמטרה לקידום החברה. יש לנו היום הסכם הוגן ומיטיב מה שלא היה משך שנים רבות. להסכם הזה יש בשורה גדולה לחברה ולשומרון".

ו"ר איגוד עובדי התחבורה, אבי אדרי, ציין: "איגוד עובדי התחבורה ממשיך ללא לאות בחיזוק מעמדם של ציבור הנהגים בישראל, וכראייה לכך לפנינו הסכם קיבוצי מיטיב לנהגי החברה לפיתוח השומרון, שתנאיו אף מיטיבים מתנאי ההסכם הענפי. אני מברך את הצדדים על ההסכמות ומאחל לכולנו המשך עבודה פורייה ומשותפת".

ראש המועצה אזורית שומרון ויו״ר הדירקטוריון, יוסי דגן: "מרגש לקחת חלק באירוע שהוא שיא של תהליך מדהים שעברה החברה לפיתוח שומרון שהתחיל בהבראה ארגונית ומסתיים בהכרזה תוך שבוע אחד גם על חלוקת רווחים לישובים וגם חתימת הסכם קיבוצי מכבד ביותר עם עובדי ועובדות החברה המסורים. החברה לפיתוח השומרון היא אחד הכלים החשובים ביותר לבניין והתעצמות יישובי השומרון וכיום לאחר שנתיים של עבודה מאומצת החברה הפכה והופכת לחברה כלכלית איכותית מהמובילות בתחום במדינת ישראל. אני מודה מאוד ומביע הערכתי הרבה לשימי ניומן המנכ"ל ולצוות, חברי ועד העובדים הנמרצים בראשותו של אשר מנדל ולאנשי ההסתדרות אבי ניסנקורן ואבי אדרי".

מהוועד בראשות אשר מנדל נמסר: "ההסכם שהושג מחזק את מעמד העובדים ותורם לשיפור מערכת יחסי העבודה בחברה. אנו שמחים על כך שהצלחנו לגשר על הפערים ומחויבים להמשך השירות האיכותי שאנו מעניקים לכל לקוחות החברה, ובראשם תושבי המועצה".

גיבוש ההסכם החדש לווה על ידי הממונה על חטיבה ארצית באיגוד עובדי התחבורה, ענבל סופרו, ראש תחום באגף הפנסיה והביטוח בהסתדרות טל שטיין ועו"ד יניב וייס מאגף הפנסיה. היועצים המשפטיים שליוו את הוועד בתהליך הם עו"ד אלעד מורג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ועו"ד נטלי שוכוביצקי ממשרדו של אהוד שילוני ושות’.