הנהלת קק"ל הצליחה למנות שני שליחים בחו"ל ללא מכרז – למרות התנגדות ארגון העובדים

בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכמות ההסתדרות, ארגון עובדי קק"ל והנהלת קק"ל בעניין בקשת ההסתדרות למנוע מינוי שלושה שליחים לחו"ל ללא מכרז.

העובדים ביקשו, באמצעות עוה"ד אהוד שילוני ויעל מנשה, לחייב את ההנהלה לקיים מכרז פנימי וחיצוני למישרות. לטענתם, קק"ל פועלת למנות את רות רגב, יגאל לוטן ואביבה רייפלר לתפקידי שליחות ארוכים ללא מכרז.

לוטן ורייפלר אינם עובדי קק"ל. ארגון העובדים טען, כי ממעט המידע שיש על השלושה, עולה חשד לשיקולים פוליטיים פסולים.

הנהלת קק"ל, באמצעות עו"ד נחום פיינברג, ורגב ולוטן, באמצעות עוה"ד דרור גל וכרמית לוי-זמיר ביקשו לדחות את הבקשה. רגב ולוטן טענו, כי במהלך השנים נשלחו לחו"ל עובדי קק"ל מבלי שפורסמה הודעה בעיתונות ומבלי שנערך מכרז.

לדבריהם, הטענות בדבר מינויים פוליטיים הן טענות סרק ומינויים נעשה משיקולים מקצועיים. עוד טענו, כי הבקשה היא ניסיון להשחיר את פניהם.

בבית הדין הסכימו הצדדים, כי רגב ולוטן יוכלו לצאת לשליחותם. בנוגע לתפקיד שליח חינוך בקנדה שאליו יועדה רייפלר, תפורסם הודעה לעובדי קק"ל על משרה זו. אלה יוכלו להגיש קורות חיים, יבוצע מיון של המועמדים וירואיינו אלה שיעברו את דרישות הסף. לאחר מכן תתכנס ועדת השליחויות לקבל החלטה.

עוד הוסכם, כי הוועד יקבל הודעה בכתב ומראש על כוונה למינוי כל אחד מהשליחים מהיום ואילך. קק"ל תודיע מראש לוועד על כל כוונה לאייש משרה של שליח. (ס.ק 10/06).