הממונה רשאי להתיר פיטורים עתידיים של אישה בהריון

בהליך משפטי שתחילתו בתקיפת החלטת הממונה על חוק עבודת נשים על ידי המעסיק, הסכימו הצדדים להצעת בית הדין הארצי לעבודה כי פיטורי העובדת יכנסו לתוקף רק בערב הלידה, מספר חודשים מאוחר יותר. מהדברים עולה כי לממונה סמכות לשקול מתן היתר לפיטורים במועד מאוחר למועד ההיתר, מתוך הצורך לאזן בין קושי העובדת למצוא עבודה בחודשי הריונה המתקדמים וחששה להפסד הזכויות הנובעות מהלידה, לבין רצון המעסיק לסיים את העסקתה בנסיבות שאינן קשורות להריון.

ע"ע 44996-05-14 – ניתן ב-14.3.2016