החל מיולי – העלאת שכר המינימום ל-4,825 ש"ח

ב-1.7.2016 יעלה שכר המינימום ויעמוד על סך של 4,825 ₪ לחודש (שהם 25.94 ₪ לשעת עבודה). סכומים אלו יהיה בתוקף עד ל-1.1.2017, אז יעלה שכר המינימום ל-5,000 ₪ (שהם 26.88 ₪ לשעת עבודה).