הודעת עדכון בנוגע לחוק חופשה שנתית (תיקון מס′ 15 והוראת שעה)

ב-8.2.2016 התקבלה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק של חברת הכנסת רחל עזריה, להגדלת מספר ימי החופשה השנתית לעובדים בעלי וותק נמוך.

בהתאם לחוק המתוקן, אורכה של החופשה השנתית תגדל כך שהחל מ-1.7.2016 יינתן יום חופשה נוסף לעובדים בעלי ותק של עד 4 שנים, והם יקבלו 15 ימי חופשה בשנה (במקום 14 ימי חופשה כיום), וזאת במונחי 'ברוטו'.

המשמעות היא כי עובדים כאמור המועסקים במסגרת שבוע עבודה בן שישה ימים, יזכו ל-13 ימי חופשה 'נטו' (שהם 1.083 ימי חופשה לחודש) ואילו עובדים כאמור המועסקים במסגרת שבוע עבודה בן חמישה ימים, יזכו ל-11 ימי חופשה 'נטו' (שהם 0.916 ימי חופשה לחודש).

החל ב-1.1.2017 יינתן יום חופשה נוסף לעובדים בעלי ותק של עד 5 שנים, כך שהם יקבלו 16 ימי חופשה בשנה (במקום 14 ימי חופשה כיום לעובדים בעלי ותק של עד 4 שנים, וללא שינוי לעובדים המצויים בשנת עבודתם החמישית), וזאת במונחי ברוטו.

המשמעות היא כי עובדים כאמור המועסקים במסגרת שבוע עבודה בן שישה ימים, יזכו ל-14 ימ י חופשה 'נטו' (שהם 1.166 ימי חופשה לחודש) ואילו עובדים כאמור המועסקים במסגרת שבוע עבודה בן חמישה ימים, יזכו ל-12 ימי חופשה 'נטו' (שהם יום חופשה אחד לחודש).

ח"כ רחל עזריה בירכה על קבלת ההצעה, ואמרה: "מיליון וחצי עובדים מקבלים היום את מינימום ימי החופשה – 10 ימים בשנה. אם מנקים מזה את החגים, חופשות של ילדים, וימי המחלה הראשונים, עובדים מוצאים את עצמם תוך חודשים ספורים ללא ימי חופשה. מיליון וחצי עובדים במינוס תמידי של ימי חופשה ועובדים יותר ימים ויותר שעות מבכל מדינה ב- OECD . בשבילם הוספת שני ימי החופשה משמעותית מאוד, ותתן להם את זמן הפנאי הנוסף הזה שכל אחד מאיתנו צריך. במדינות ה-OECD הבינו את זה מזמן ושם מינימום ימי החופשה עלה ל15-20 יום. זהו צעד חשוב בצמצום פערים, כפי שעשה לאחרונה שר האוצר משה כחלון בהעלאת שכר החיילים ובהסכמי השכר הדפרינציאליים עם עובדי המדינה."

הצעת החוק עברה ברוב של 42 תומכים , ללא מתנגדים.