בש"א 3991/00 נוריאל צברי נגד מועצה מקומית גדרה ואחרים

החלטה תקדימית אשר ביטלה 'ביטול מינוי' והשיבה לעבודה את גזברה של המועצה המקומית גדרה ולפיה ראש רשות מקומית אינו מוסמך לבטל מינוי של גזבר שהוא עובד בכיר ברשות, וכן עבירה שהתיישנה ונמחקה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א – 1981, איננה יכולה לשמש בסיס להחלטות בעניינו של העובד.