ת.מ. 8/07 (ביה"ד למשמעת של הרשויות המקומיות) עיריית אילת נ′ פרוספר קדוש

העובד הואשם בשורה של עבירות משמעת חמורות: פגיעה במשמעת, מעילה באמון, התנהגות שאינה הולמת עובד עירייה, הצהרת הצהרות כזב. נטען כי העובד הצהיר הצהרה כוזבת בדבר שנות הלימוד שלו ועקב כך התקדם ומונה לתפקיד בכיר. לאחר הבאת ראיות התביעה אשר נתמכו בעיקרן בעדותו של מבקר העירייה, ובטרם הבאת ראיות ההגנה, טען משרדינו מטעם ההגנה כי אין להשיב לאשמה, מאחר שבראיותיה המאשימה לא ביססה את טענות המאשימה. הטענה נדונה והתקבלה. העובד זוכה מכל אשמה.