שכר המינימום עולה ל-5,000 שקלים

הפעימה השלישית והאחרונה של הוראת השעה להעלאת שכר המינימום נכנסה לתוקף, והחל מיום 1.1.2017 יעלה שכר המינימום ויעמוד על סך של 5,000 שקל לחודש לעובד במשכורת חודשית (במקום 4,825 שקל עד כה). השכר השעתי יעלה ל-26.88 שקל לשעה לעובד בשכר שעתי (במקום 25.94 שקל עד כה).

נציין כי בחודש מרץ 2015, במסגרת סיכום שנערך בין יו"ר ההסתדרות הכללית, אבי ניסנקורן ליו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, שרגא ברוש, הוחלט על יישום פעימה נוספת להעלאת שכר המינימום, כך שבחודש דצמבר 2017 עתיד לעלות שכר המינימום ל-5,300 שקל לחודש לעובד במשכורת חודשית, ול-28.49 שקל לשעה לעובד בשכר שעתי.

הפעימה הנוספת מצויה כעת בהליכי חקיקה, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.