פלונית נ′ אלמוני ואח′ – הליך בדלתיים סגורות – בית משפט מחוזי

משרדנו מייצג חברת סחר בינלאומי גדולה, שחקנית ותיקה ומבוססת בשוק ייחודי של תחום הטכנולוגיות עתירות הידע. בשל היקף פעילותה הנרחב והבינלאומי, החברה מעסיקה בשורותיה עובדים רבים.
לאחר חשדות שעלו בחברה וביצוע מהלכי בדיקה וחקירה שונים, נתגלה כי אחד מעובדי החברה העביר מידע עסקי סודי רגיש ביותר לאיש קשר שהקים חברה מתחרה בתחום.

לאור הגילוי, נקטה החברה בהליכים משפטיים נגד איש הקשר והחברה שהוא עומד בראשה. כן פיטרה החברה את העובד שסרח. זה האחרון לא נזקק לחיפוש עבודה משהצטרף מיד לפעילותה העסקית של החברה המתחרה.

החברה הגישה תביעה, לבית המשפט המחוזי, אשר הסעד המרכזי שנתבקש בה הוא צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להשתמש בסודות המסחריים של התובעת ומחייבם להשמיד את המידע שנמצא ברשותם. כן נתבעו פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לחברה בשל גניבת סודותיה המסחריים.

במקביל, הוגשה בקשה לסעדים זמניים החופפים בעיקרם את הסעדים שנתבקשו בתביעה עיקרית – צו המונע שימוש במידע הסודי של המבקשת וצו המורה על הפקדת המידע בכספת ביהמ"ש כדי שישמש כראיה ועל השמדתו לאחר מכן.

הבקשה לסעדים זמניים התקבלה וביהמ"ש אסר על המשיבים או מי מטעמם לעשות כל שימוש, ישיר או עקיף, במידע העסקי של התובעת המצוי ברשותו של עובד התובעת לשעבר. כן הוחלט על מינוי נאמן שיוודא כי החברה המתחרה לא תפנה ו/או תתקשר בעסקאות עם לקוחות ו/או ספקים אשר עימם עשתה החברה עסקים בזמן עבודתו של העובד לשעבר בתובעת.