ע"ע 300145/98 א. סוזי ו-76 אח′ – א. ביטחון אזרחי בע"מ

פסק דין תקדימי בענייני פרוצדורת הגשת תביעות בבית הדין לעבודה, כאשר בשלב הראשון נמחקה תביעה גדולה שהוגשה ע"י עובדים שיוצגו ע"י המשרד, ובשלב השני, בערעור, התקבלה עמדת המשרד שעיקרה, כי מקום שעובד אינו מקבל שכר, יכול ורשאי להגיש תביעה מיידית לשכר, ולאחר מכן להגיש תביעות לרכיבים נוספים, שלא נכללו בתביעה הראשונה, כך ש'הפיצול' הינו כדין.