עע (ארצי) 1127/00 אויאן אורסץ' נ' דניה סיבוס בע"מ , לז (2002) 305

נקבעה הלכה תקדימית לפיה תביעות של עובדים זרים שלא התייצבו לחקירה על תצהיריהם לא תימחקנה. בית הדין הארצי עמד על התופעה ההולכת והמתרחבת של העסקת עובדים זרים בישראל ועל הבעייתיות הכרוכה עמה. בית הדין הארצי הדגיש את קשייו של העובד הזר ואת העובדה שבית הדין לעבודה הוא המוסד היחיד אליו יכול לפנות העובד הזר ולשטוח את טענותיו ביחס לשכרו, ולפיכך פסק כי אין להנהיג עם עובדים זרים כללי ראיות ופרוצדורה נוקשים.