עוד 2 ימי חופשה לעובדים בוותק של עד 4 שנים

ב-16.3.2016 תוקן חוק חופשה שנתית. התיקון מוסיף 2 ימי חופשה לעובדים בותק של עד 4 שנים. כבר בתחילת החודש הבא, ב-1.7.2016 יקבלו עובדים בותק של עד 4 שנים יום חופש אחד נוסף, וב-1.1.2017 יינתן לאותם עובדים יום חופש נוסף.

במצב החדש, עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע יהיה זכאים לחופשה בת 14 ימי עבודה בשנה, ואילו עובדים המועסקים 5 ימים בשבוע יהיו זכאים לחופשה בת 12 ימי עבודה בשנה.

ראוי לציין שבמקומות עבודה רבים עובדים זכאים לימי חופשה שמעבר לקבוע בחוק, למשל, בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים במקום עבודתם