עב′ 5043/04 רונית שמואל נ′ בראוו אינג′נירינג בע"מ

המשרד נשכר על ידי ארגון ויצ"ו לייצג את התובעת כנגד מקום עבודתה לשעבר, בטענה שפוטרה תוך אפליה ובגין טיפולי פוריות שעברה. בית הדין לעבודה קיבל את התובענה ופסק כי התובעת הופלתה על ידי המעסיק. התובעת זכתה בהוצאות, בפיצוי בגין נזק ממוני, וכן בפיצוי בגין הפליה, בשווי כולל של כ-103,000 ₪. המדובר בעובדת שהועסקה בשכר מינימום כך ששוויו הכולל של הפיצוי עלה על כ-30 משכורות חודשיות.