ס"ק 41017-03-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י נ′ עירית רהט

בקשת צד שהגישה הסתדרות העובדים הכללית, לתשלום שכר ופיצויי הלנת שכר לעובדי עיריית רהט, שכניסתם לעבודה נמנעה על ידי הנהלת העירייה, בשל השתתפותה בשביתה בלתי-מאושרת שיזמה וועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל. בית הדין פסק לזכותם של העובדים, וביקש להביע את סלידתו מהתנהגותה החמורה של העירייה, באומרו כך:

"לא ניתן להמעיט מהחומרה שיש לייחס לדרך הפעולה שאימצה המשיבה בהליך זה. דרך פעולה שבחרה להתכחש לעובדות ולהעלות טענות הגנה המבוססות על מצגי שווא; וזאת הן במישור היחסים שבין המשיבה לעובדיה ולארגון העובדים, הן במישור היחסים שבין המשיבה כרשות מנהלית לרשויות מינהל אחיות (הממונה על המחוז במשרד הפנים), והן במישור היחסים שבין המשיבה לרשות השיפוטית. לטעמנו, התנהלות זו חמורה שבעתיים, מקום שהיא באה מצד רשות ציבורית והיא צריכה התייחסות של גורמי המנהל השונים ובפרט של גורמי המנהל האמונים על הייעוץ המשפטי, שהרי רשות ציבורית איננה אחוזתו הפרטית של העומד בראש הרשות…"

ניתן ע"י מותב בראשות כב' השופט משה טוינה.