ס"ק 1054/01 ההסתדרות הכללית ואח′ נ′ פויכטוונגר תעשיות אשדוד

ניתן צו מניעה כנגד עסקת העברת מניות השליטה מידי עזי פויכטוונגר לקבוצת פלד-גבעוני בגין אי שיתוף העובדים, אי גילוי ואי ניהול מו"מ בתום לב. צו המניעה עיכב את העסקה שנאמדה בכ-35 מליון ₪ משך שלושה שבועות והביא לכך שהתקיים מו"מ עם הרוכש, ותנאי העובדים הובטחו מולו בהסכם.