מס ההכנסה יורד

החל מ-1.1.2017 הונהגו שינויים במדרגות מס ההכנסה לשכירים, שעיקרם הרחבת מדרגת המס הראשונה כך שכעת ישולם מס הכנסה בשיעור 10%, על הכנסה שגובהה עד 6,220 שקל (במקום עד 5,280 שקל עד כה); הקטנת מדרגת המס השלישית מ-21% ל-20%; הגדלת מדרגת המס החמישית מ-34% ל-35%; והקטנת מדרגת המס השישית מ-48% ל-47%.

המשמעות היא ירידה של כ-40 שקלים בחבות המס החודשית (שהם כ-480 שקל לשנה, לפני נקודות זיכוי ממס) לעובד המשתכר בשכר בגובה השכר הממוצע במשק (העומד כיום על 9,891 שקל).

טבלת מס הכנסה מעודכנת לשנת 2017:
tax 2016