למה לא כדאי להשאיר את ה-Gmail פתוח במקום העבודה?

בית המשפט המחוזי מרכז פסק שהשארת תיבת דואר פתוחה, במחשב הפתוח של העובד במשרד, מהווה 'מתן רשות' למעסיק לעיין בה, ממש כאילו העובד השאיר את החומר מודפס על שולחנו. לפיכך – התאפשר למעביד להגיש את התכתובת שהורדה מתיבת הדואר כראייה ונדחתה בקשה למנוע את הגשת התכתובת כראייה.

ת.א. (מרכז) 63160-11-15‏ ‏ – ניתן ב-