הוראות בדבר הגדלת הפרשות המעסיק והעובד לקופות גמל לקצבה בשירות הציבורי

בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 8.5.2013, יגדלו החל מ-1.7.2015 שיעורי הפרשות המעסיק והעובד לקרן הפנסיה, לביטוח מנהלים ולקופות הגמל (ולמעט לקרנות הפנסיה הותיקות).

כך למשל, לעובדים המבוטחים בפנסיה צוברת, יעלו שיעורי ההפרשה לתגמולים ל-7% חלק עובד, 7.5% חלק מעסיק ו-6% ע"ח הפיצויים (וכנ"ל לגבי עבודה נוספת).

לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים, יעלו שיעורי ההפרשה לתגמולים ל-7% חלק עובד; לעובד קיים או חדש עם ביטוח מנהלים פעיל, יעלה חלק המעסיק ב-0.5% (ועד 7.5%) ורכיב הפיצויים יישאר 8.33%; ועל עובד חדש החל מ-1.1.2011 יעלה חלק המעסיק ל-7.5% ורכיב הפיצויים יעמוד על 6%; ההפרשות על עבודה נוספת יתבצעו בהתאמה, כאשר רכיב הפיצויים בשני המקרים יעמוד על 6%.

לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית (עבור עבודה נוספת בלבד), יעלה חלק העובד ל-6.5%, חלק המעסיק ל-7.5% ואילו רכיב הפיצויים יוותר על 6%.

את ההוראות פרסם מר קובי אמסלם, הממונה על השכר במשרד האוצר, בחוזר הע – כללי הסכם מס' 2015-1-23 מיום 1.6.2015.