בוטלה הגבלת זכות התביעה של דמי הבראה

ב-31.1.2016 תוקן ההסכם הקיבוצי הרב-שנתי שבין הסתדרות הכללית לנשיאות הארגונים העסקיים, בנוגע לזכות תביעה של דמי הבראה לעובד שסיים את עבודתו.

התיקון מבטל את ההוראה, שקבעה מגבלה לתביעת דמי הבראה, כך שעובד שסיים את עבודתו היה זכאי לתבוע תשלום דמי הבראה עבור שנתיים אחרונות בלבד. התיקון קבע כי מעתה ואילך, עובד שסיים את עבודתו, רשאי לתבוע בגין אי-תשלום דמי הבראה ללא הגבלה (בכפוף לכללי ההתיישנות הרגילים).