בג"צ 2406/05 עיריית באר-שבע נ′ בית הדין הארצי לעבודה

המשרד ליווה את מכלול ההליכים שנגעו בהתארגנות עובדי מטרודן, לרבות השבת עובד שפוטר על רקע ההתארגנות לעבודה, ביטול ניכוי הקנסות על ידי המעסיק, הכרה ביציגות ההסתדרות ובחובת המעסיק לנהל מו"מ עם העובדים.

בנוסף, ליווה המשרד את ההליך המתוקשר שנגע לשביתה ולהתערבות השר על ידי הכנסת מפעילים נוספים. בית הדין האזורי לעבודה פסק כי ההתערבות קיצונית ואסר על המפעילים ועל מטרודן למכור מנויים וכרטיסיות (לעומת המצב הקודם בו המפעילים הנוספים כבדו כרטיסיות ומנויים של מטרודן, ובכך מנעו פגיעה כספית במטרודן בתקופת המאבק הארגוני), בית הדין הארצי קבע כי אין מקום להפעלה על ידי המפעילים החיצוניים אשר פוגעת בחירות ההתארגנות.

יש לציין כי בעקבות פסק הדין של בית הדין הארצי הורה השר על עריכת התחשבנות בין מטרודן לבין המפעילים הנוספים שהיו. המדינה עתרה כנגד הכרעת בית הדין הארצי לבית המשפט העליון, אלא שהסכסוך נפתר מחוץ לכותלי הערכאות, ובית המשפט העליון החליט שלא להכריע בו לגופו.